Medarbetare

AeMC är fullt utbyggt med 11 flygläkare, varav fyra också är flygöronläkare. Vi har flygläkare som är auktoriserade att utföra undersökningar enligt det amerikanska systemet (FAA) respektive det australienska systemet (CASA).

Dessutom ingår fyra flygögonläkare. Vi har två legitimerade psykologer, båda med lång klinisk erfarenhet och erfarenhet av militär flygpsykologisk verksamhet. Fem av våra flygläkare är eller har varit flygläkare/Ro i Flygvapnet. Fyra av flygläkarna innehar PPL. FMC har också tillgång till tre kardiologer samt konsult inom psykiatri och beroendemedicin.