Flights Psychology

Flygpsykologisk lämplighetstest


Sedan 2008 utförs flygpsykologisk lämplighetsprövning (psychological aptitude test) och flygpsykologisk lämplighetstest för yrkeshögskolan (YH – test) vid FMC i Malmö. Prövning sker enligt EASA-kraven i Del-MED 3 och utgör underlag för bedömning om den sökande har förutsättningar att tillgodogöra sig pilotutbildningen.

FMC använder ett testbatteri från Schuhfried GmbH i Wien, Expert System Aviation 2, och de funktioner och egenskaper som testas är i enlighet med JAR-FCL 3, del A, B och C, sektion 2. Testbatteriet är utvecklat och utprovat för urval av piloter och för bedömning av lämplighet för pilotyrket.

Företaget Schuhfried är kvalitetscertifierat enligt EN ISO 13485:2003 och deras produkter uppfyller EU-kraven enligt direktiv 93/42/EEC och är CE-märkta.


Den flygpsykologiska bedömningen omfattar bland annat

  • Begåvningsstruktur
  • Synperceptionsprestation
  • Simultankapacitet och stresstolerans
  • Spatial perception och orienteringsförmåga
  • Långtidsuppmärksamhet (allmän och selektiv)
  • Koordinationsförmåga
  • Uppmärksamhet och koncentration
  • Personlighetstest och intervju
  • Utfärdande av intyg

FMC erbjuder även flygbolagslösningar av psykologiska problembilder. För enskilda piloter/besättningar finns möjligheter till professionell hjälp av våra psykologer t ex vid problem av psykisk eller psykosocial karaktär, traumatiska upplevelser, stressrelaterade problem, “utbrändhet”, problem i relationen chef/anställd, problem vid uppgraderingar/OPC eller dylikt.