FAQ

Below are answers to the most common questions regarding aviation medicine


Pilots

1Can I have glasses if I'm going to be a pilot? If yes, where is the limit for visual error?
You can wear glasses as a pilot. The visual acuity with or without glasses should be 0.7 or better and the consensus should be 1.0 or better. You should not have a visual error that exceeds +5 or -6 dioptrics or astigmatism in excess of 2 dioptrics.
Reference AMC1 MED.B.070 (d) (1)
2Kan jag bli pilot om jag har genomgått synkorrigerande kirurgi, s.k. laserkirurgi?
Laserkirurgi av hornhinnan utgör hinder. Sökanden kan dock godkännas efter genomgången godkänd bländningstest och särskild bedömning av Transportstyrelsen. Se även Transportstyrelsens hemsida.
Hänvisning AMC1 MED.B.070 (i)
3Kan man vara färgblind och klara den medicinska undersökningen?
Det beror på i vilken utsträckning man är färgblind. Om man inte klarar den första färgtesten (Ishiharas test) får man gå vidare och göra en eller flera utökade tester för att göra en bedömning om man är färgsäker.
Hänvisning AMC1 MED.B.075

Flygpsykologi

Nedanstående frågor gäller flygpsykologiskt lämplighetstest utfört av Flygmedicinskt Centrum om inget annat anges.

1Hur lång giltighet har testresultatet från lämplighetstestet?
Tre år från testdatumet
2Om jag inte klarar testet, när kan jag då göra om det?
Testledaren kommer att gå igenom resultatet med dig och om du då inte blivit godkänd kommer du att få reda på när det är lämpligt för just dig att tidigast göra om testet.
3Kan jag plugga på testet innan?
Nej, det flygpsykologiska lämplighetstestet testar inte dina kunskaper utan dina förmågor. Syftet med testet är att utröna om du har de personliga egenskaper som krävs för pilotyrket.
4Hur går testet till?
När du kommer till oss för ett flygpsykologiskt lämplighetstest kommer flygpsykologen att ta kopia på ditt ID-kort och kommer att göra en liten intervju med dig. Därefter introduceras du till hur det datorbaserade testet fungerar. Det består av 21 deltester som på olika sätt testar egenskaper som är viktiga för pilotyrket. Testet tar ca 4-5 timmar. Efter avslutat test går flygpsykologen igenom ditt resultat. Om du blir godkänd får du ett intyg.

Har du fler frågor?

Skicka oss ett meddelande

Kontaktsida