Aviation medicine

Medicinsk kompetens


Vi har flygmedicinsk kompetens att utföra alla typer av flygmedicinska undersökningar enligt EASA och FAA, dykmedicinsk kompetens att utföra förstagångsundersökningar för yrkesdykare i Nordsjön och för mättnadsdykning. Vi utfärdar även höghöjdsintyg/mastintyg och intyg för sjöfart samt allmänna hälsoundersökningar.