Kollegaer

AeMC är fullt utbyggt med 11 flygläkare, varav fyra också är flygöronläkare godkända av Transportstyrelsen. En av våra flygläkare är auktoriserad att utföra undersökningar enligt det amerikanska systemet (FAA).

Dessutom ingår fyra av Transportstyrelsen godkända flygögonläkare. Vi har två legitimerade psykologer, båda med lång klinisk erfarenhet och erfarenhet av militär flygpsykologisk verksamhet. Fem av våra flygläkare är eller har varit flygläkare/Ro i Flygvapnet. Fyra av flygläkarna innehar PPL. FMC har också tillgång till tre kardiologer samt konsult inom psykiatri och beroendemedicin.